Το ΚΕΔΔ του ΤΕΙ Κρήτης

 

Το ΤΕΙ Κρήτης είναι ένα τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό Ίδρυμα με εγκαταστάσεις κατανεμημένες σε όλη την Κρήτη. Για τη βέλτιστη λειτουργία του Ιδρύματος είναι απαραίτητη η αδιάλειπτη λειτουργία ποικίλων υπηρεσιών τηλεματικής, η δικτυακή επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων του και η πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Το Κέντρο Ελέγχου και Διαχείρισης Δικτύων (ΚΕΔΔ) του Ιδρύματος προσφέρει στην Ακαδημαϊκή του Κοινότητα την ανάπτυξη, την λειτουργία και συντήρηση του δικτύου δεδομένων & φωνής, όλες σχεδόν τις «παραδοσιακές» δικτυακές υπηρεσίες (DNS, Web, E-mail κ.α.) και αρκετές αναβαθμισμένες υπηρεσίες (τηλεκπαίδευσης, multicast, IPv6 κλπ).

Περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες που προσφέρει το ΚΕΔΔ μπορείτε να βρείτε εδώ.