4. Πρόσβαση σε κεντρικές υπηρεσίες (ΚΕΔΔ και ΕΔΕΤ)

 

Για την ώρα μόνο το ΚΕΔΔ ΤΕΙ Κρήτης προσφέρει υπηρεσίες που απευθύνονται σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα του Ιδρύματος. Η πρόσβαση γίνεται με το "όνομα χρήστη" (TeiCreteID) και το συνθηματικό κωδικό (password) κάθε χρήστη. Το "όνομα χρήστη" είναι η πλήρης διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάθε χρήστη: username@xxxx.teicrete.gr, όπου xxxx είναι edu για τους σπουδαστές και (συνήθως) staff για το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό.

Ο ίδιος τρόπος πρόσβασης ισχύει για τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την ΕΔΕΤ και αφορούν σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας. Επίσης, ο Τομέας Επιστήμης Υπολογιστών και το Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών ακολουθούν τον ίδιο τρόπο πρόσβασης.

Παραδείγματα TeiCreteID:

  • kostas@staff.teicrete.gr (εκπαιδευτικό ή διοικητικό προσωπικό)
  • kostas@epp.teicrete.gr (προσωπικό του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων)
  • kostas@cs.teicrete.gr (προσωπικό του Τομέα Επιστήμης Υπολογιστών)
  • kostas@teicrete.gr (άτομο με στοιχεία στην κεντρική υπηρεσία καταλόγου)
  • tp2345@edu.teicrete.gr (φοιτήτής)

Προσοχή: Δεν χρησιμοποιούνται τα: xxxx.teiher.gr, stef.xxxxx.gr, sdo.xxxx.gr, steg.xxxx.gr, seyp.xxxx.gr και admin.xxxx.gr